JEBC veel gestelde vragen en antwoorden

De afgelopen weken hebben we van geïnteresseerden meerdere vragen binnen gekregen die we graag met iedereen willen delen. De vragen hebben we in 5 categorien verdeeld: JEBC doelen en strategien, Aandeel en stemrecht, Structuur, Voor ondernemers, JEBC vs JanEef en contact met JEBC.

JEBC doelen en strategien

Wat doet de Jan Evertsen BuurtCoöperatie? De JEBC huurt, koopt, verhuurt en beheert winkelpanden in Jan Evertsenstraat en omgeving.
Waar haalt de JEBC de investeringen vandaan? Van buurtbewoners en ondernemers uit de buurt en investeerders die graag in dit winkelgebied willen investeren.
Wat is de garantie dat het een succes wordt? Er is geen garantie, De JEBC is een risicodragende onderneming. Wij zetten onze kennis en ons netwerk in om sterke ondernemers met een goed ondernemingsplan naar het winkelgebied te halen, met een dienst of product dat bij de buurt past. Als aandeelhouder kan je hier ook je input op geven, je netwerk voor inzetten en reclame helpen maken. Daarnaast zitten er veel experts in ons netwerk die ondernemers – indien gewenst – kunnen begeleiden.
Hoe zorgt de JEBC dat de onderneming een succes wordt? De JEBC heeft met Winkelstraatvereniging Jan Eef afgesproken dat ze van het brede en gevarieerde netwerk van de Jan Eef en het Makelpunt Jan Eef gebruik mogen maken. In dit netwerk zit heel veel kennis over de behoefte van de buurtbewoners, vastgoedeigenaren en de ondernemers. Via het netwerk van Jan Eef hebben we direct contact met politiek, ondernemers en actieve buurtbewoners en ZZPers. Gaandeweg bouwt JEBC hierin haar eigen netwerk op.
Hoe worden de huurders voor de beschikbare ‘JEBC-panden’ gekozen? De huurders worden gekozen door het bestuur, naar aanleiding van voorstellen door de uitvoerorganisatie van JEBC. Daarnaast beschikt de JEBC over financiële, fiscale, marketing, crowdfunding en communicatie-experts om ondernemingsplannen te kunnen beoordelen op haalbaarheid.
Heeft de JEBC al een pand op het oog? Nee, maar de JEBC weet welke winkels al leeg zijn of binnenkort beschikbaar zullen komen en hoe dat pand in de markt staat.
Is er een JEBC business plan dat ik kan inzien? Het bussinessplan krijgt nog een publieksversie
Hoe zorgt de JEBC voor de diversiteit? Er zijn meerdere manieren om de diversiteit te bewaken. De eerste methode is diversiteit in leden. We hebben gekozen voor 50 euro als instapbedrag om een zo’n breed mogelijk publiek in staat te stellen mee te doen. De tweede methode is om doorlopend online en offline campagne te voeren om een breed publiek te bereiken. Dat betekent ook dat we gesprekken gaan voeren met de buurtbewoners die minder toegang hebben op tot online informatie. De derde methode is diversiteit in het winkelaanbod nastreven: we letten op een verdeling over hoog- midden- en laag segment winkels die past bij de bewoners van de buurt.
Hoe wordt er bepaald wat de buurtbewoners nodig hebben? Door gesprekken met buurtbewoners op de Mercatormarkt en op straat, door online en offline enquêtes en via stemmingen, o.a. tijdens de Algemene Leden Vergadering


50 euro = een aandeel = een stem

Waarom vragen jullie 50 euro als ondergrens? Omdat het beheren van de administratie, het innen van de betalingen en de communicatie richting de aandeelhouders tijd en geld kost hebben we een ondergrens vastgesteld van 50 euro. We hebben bewust de grens zo laag mogelijk gehouden zodat naast grote investeerders elke bewoner de kans krijgt om mee te doen. De JEBC zal zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd om de kosten zo laag mogelijk te houden
Waarom zou ik meer dan 50 euro investeren als ik toch maar één stem krijg? Investeren in JEBC doe je in de eerste plaats voor het maatschappelijke rendement: om jouw buurt mooier en beter te maken. Een sterke winkelstraat is goed voor de buurt. De JEBC levert ook een financieel rendement op, waarbij de leden van de coöperatie bepalen wat de verhouding tussen maatschappelijk en financieel rendement wordt. Het oprichtingsbestuur streeft er naar deelnemers 5% rendement per jaar uit te kunnen keren.
Wat als een grote investeerder heel veel geld inzet? Krijgt hij/zij ook alleen een stem? JEBC werkt met gedempt stemrecht. Om het stemrecht en draagvlak in JEBC in de buurt te houden, en omdat betrokkenheid bij de buurt voorop moet staan bij alle leden, is er een zeer beperkte groei van het stemrecht bij een hogere inleg. Pas bij een inleg van 5.000 euro verwerft een investeerder een tweede stem. Pas bij 50.000 de derde stem, pas bij 500.000 de vierde stem, etcetera.
Hoe zorgt het bestuur dat de macht bij de coöperatie blijft? Het stemrecht is gedempt. Daarnaast mag statutair gezien geen enkele aandeelhouder meer dan ⅓ van de aandelen bemachtigen.

De structuur van JEBC

Waarom is er gekozen voor een coöperatie als organisatievorm? Om alle leden, ook die met een klein bedrag mee doen, de mogelijkheid te geven om met volwaardig stemrecht mee te beslissen, om zowel maatschappelijke als financieel rendement na te kunnen streven. Om rendement te kunnen uitkeren aan de leden.
Wat kunnen de leden beslissen? Is aan het bestuur. Er zal een praktische balans worden gezocht tussen meedenken / input geven, en de zakelijke slagkracht van JEBC. Het bestuur legt hier achteraf verantwoording over af aan de Algemene Leden Vergadering.
Wie bepaalt wat er met mijn geld gebeurt? Het bestuur, conform statuut en (met de leden vastgestelde) Regelmenten, met verantwoording achteraf aan de Algemene Leden Vergadering.
Hoe vaak komt de coöperatie bijeen? Is aan het bestuur en de leden. Er is tenminste een Algemene Leden Vergadering per jaar. Ook leden kunnen een ALV bijeen roepen.
Wat is de rol van het bestuur? Het besturen van de JEBC.
Hoe wordt de coöperatie bestuurd? Door een bestuur, dat zich houdt aan de oprichtingsakte van JEBC en eventuele met de leden afgesproken Reglementen.

Voor ondernemers

Hebben jullie al ondernemers? Er zijn doorlopend geïnteresseerde ondernemers.
Waarom de bestaande ondernemers niet ondersteunen? JEBC richt zich op het namens de buurt exploiteren van rendabele winkels. De ondersteuning van bestaande ondernemers is primair de aangelegenheid voor Winkelstraatvereniging Jan Eef.
Waarom niet investeren in een cultureel centrum? Het primaire doel van deze coöperatie is om grip te op de winkelstraat door middel van huren en kopen.
Ik heb een leuke winkel kan ik deze aanmelden voor de JEBC? Graag!
Als ondernemer heb ik een deel van mijn investering rond, maar nog niet alles. Zou de JEBC mij financieel kunnen steunen? Dat is bespreekbaar, mits het business plan is goedgekeurd door het bestuur.

JEBC vs JanEef

Houdt de Jan Eef dan op te bestaan? Nee, Ik geef om de Jan Eef en de daaruit voortgekomen Winkelstraatvereniging Jan Eef (WSVJE), blijven gewoon bestaan.
Wat is de rol van JEBC bij de winkelstraatvereniging? JEBC streeft dezelfde soort doelen na als Winkelstraatvereniging Jan Eef, in hetzelfde gebied. Maar beide verenigingen zijn juridisch geheel zelfstandig, met andere leden, en een ander bestuur.
Gaat JEBC Jan Eef financieel steunen? Winkelstraatvereniging Jan Eef heeft JEBC op haar eigen kosten en risico voorbereid en helpen starten. Hiervoor ontvangt WSVJE als vergoeding een aantal aandelen, maar geen bijzonder stemrecht. Het is aan het bestuur van JEBC om te bepalen in hoeverre ze in de toekomst eventueel het programma van WSVJE kan en wil ondersteunen.
“Ik ga niet betalen voor de kerstverlichting, die vind ik helemaal niet mooi”. Daar gaat de JEBC niet over. Op het moment dat de JEBC panden in bezit heeft kan zij net als de andere eigenaren haar stem laten horen over kerstverlichting en andere zaken in de winkelstraat. Maar de Winkelstraatverenging Jan Eef blijft hier verantwoordelijk voor.

Contact met JEBC

Hoe houden jullie mij op de hoogte? De leden worden in principe via e-mail geïnformeerd over alle beslissingen, opties en stemmingen. Het grote publiek wordt via de sociale media en de JEBC website geïnformeerd. Heb je meer vragen stuur een email naar jebc@janeef.nl of laat een bericht naar JEBC20.
Hoe kan ik laten weten dat ik dit initiatief steun? Je kunt een intentie formulier hier downloaden, invullen en naar jebc@janeef.nl sturen.
Waar kan ik meer informatie vinden? Op deze webpagina kun je meer informatie en alle krant artikelen vinden.

jebc_emailheader2


Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑
  • Buurtagenda

    no event


  • Tweets van Jan Eef